Nieuws Archive

Oogst opbrengstproefvelden: stootblauw

De geoogst knollen van de opbrengstproefvelden 2018 worden beoordeeld op gevoeligheid voor stootblauw. Voorbereiding van de monsters is uitgevoerd door Fobek in Sint-Annaparochie, één van de partners in Bioimpuls. Beoordeling door Christel Engelen (WUR) en Peter Keijzer

Modelsimulatie Phytophthora resistentie in aardappel

Op 4 september 2018 vond in Wageningen de verdediging plaats van een voor Bioimpuls interessant proefschrift met de titel ‘Social-ecological modelling of potato late blight. Managing crop resistance in disease control.’ Promovendus is Francine Pacilly, en promotor

Proefvelden 2018

2018 Was een uitzonderlijk warm en zeer droog groeiseizoen. De beproeving op Phytophthora resistentie, waarvoor op een geïsoleerd proefveld bewust de ziekte wordt aangebracht en gestimuleerd, is dit jaar niet geslaagd. De infectie wilde niet op gang

Selectie van de eerstejaars zaailingen

Onder ideale omstandigheden kon dit jaar de selectie van de eerstejaars zaailingen plaatsvinden. Elke afzonderlijke plant is een potentieel ras, en wordt dus ook apart bekeken. Alleen de mooiste gaan mee om volgend jaar opnieuw op het

Convenant Robuuste aardappelen

Kwekers, telers, handel en supermarkten hebben de handen ineen geslagen om in 2020 alleen nog Robuuste aardappelen in de biologische schappen te leggen. Daarvoor worden nu rassen getest. De partners in dit Convenant kwamen samen met vertegenwoordigers

Bioimpuls bedrijfsbezoeken

Dit seizoen heeft het Bioimpuls team bedrijfsbezoeken gebracht aan de partners Den Hartigh en HZPC, om de voortgang en verdere verwachtingen van het project te bespreken en selectiemateriaal te bekijken.

Bioimpuls op de Biofach 2018 (Nürnberg, Duitsland)

Op het veredelingsplein van de Biofach 2018 was ook een plekje ingeruimd voor Bioimpuls, als voorbeeld van een breed gedragen participatief aardappelveredelingsproject. Daarnaast hield Peter Keijzer een lezing, waarin het Bioimpuls programma werd toegelicht als een deels

Afscheidstoernee Edith Lammerts-van Bueren, januari 2018

Na haar pensionering op 7 december 2017 heeft Prof. Edith Lammerts-van Bueren ook afscheid genomen als programmaleider van het aardappelveredelingsprogramma Bioimpuls. Samen met haar opvolger Peter Keijzer heeft zij in januari en februari 2018 nog persoonlijk afscheid

Klein wonder: biologische aardappelen, Wageningen 3 januari 2018

Interview met Edith Lammert van Bueren in NRC, d.d. 3 januari 2018 De eerste ziekteresistente bio-aardappelen zijn te koop. Als het aan veredelaar Edith Lammerts van Bueren ligt, volgen er nog vele biologische rassen. Auteur: Marianne Heselmans

Excursie naar rassenproef van Erf BV, Zeewolde 21 juli 2017

In de zomer van 2017 zijn de Bioimpuls-partners op excursie geweest naar biologische bedrijf Erf (1800ha), locatie Zeewolde. Daar lag een uitgebreide rassenproef met resistente rassen. Geert Kessel, Wageningen University en Research gaf tijdens deze excursie als