Oogst opbrengstproefvelden: stootblauw

De geoogst knollen van de opbrengstproefvelden 2018 worden beoordeeld op gevoeligheid voor stootblauw.

Modelsimulatie Phytophthora resistentie in aardappel

Op 4 september 2018 vond in Wageningen de verdediging plaats van een voor

Proefvelden 2018

2018 Was een uitzonderlijk warm en zeer droog groeiseizoen. De beproeving op Phytophthora

Selectie van de eerstejaars zaailingen

Onder ideale omstandigheden kon dit jaar de selectie van de eerstejaars zaailingen plaatsvinden.

Convenant Robuuste aardappelen

Kwekers, telers, handel en supermarkten hebben de handen ineen geslagen om in 2020 alleen nog Robuuste aardappelen in de biologische schappen te leggen. Daarvoor worden nu rassen getest. De partners

Bioimpuls bedrijfsbezoeken

Dit seizoen heeft het Bioimpuls team bedrijfsbezoeken gebracht aan de partners Den Hartigh en HZPC, om de voortgang en verdere verwachtingen van het project te bespreken en selectiemateriaal te bekijken.

Bioimpuls op de Biofach 2018 (Nürnberg, Duitsland)

Op het veredelingsplein van de Biofach 2018 was ook een plekje ingeruimd voor Bioimpuls, als voorbeeld van een breed gedragen participatief aardappelveredelingsproject. Daarnaast hield Peter Keijzer een lezing, waarin het

Afscheidstoernee Edith Lammerts-van Bueren, januari 2018

Na haar pensionering op 7 december 2017 heeft Prof. Edith Lammerts-van Bueren ook afscheid genomen als programmaleider van het aardappelveredelingsprogramma Bioimpuls. Samen met haar opvolger Peter Keijzer heeft zij in

Klein wonder: biologische aardappelen, Wageningen 3 januari 2018

Interview met Edith Lammert van Bueren in NRC, d.d. 3 januari 2018 De eerste ziekteresistente bio-aardappelen zijn te koop. Als het aan veredelaar Edith Lammerts van Bueren ligt, volgen er

Excursie naar rassenproef van Erf BV, Zeewolde 21 juli 2017

In de zomer van 2017 zijn de Bioimpuls-partners op excursie geweest naar biologische bedrijf Erf (1800ha), locatie Zeewolde. Daar lag een uitgebreide rassenproef met resistente rassen. Geert Kessel, Wageningen University